Agenda

Vragen?

Wanneer moet je ten laatste verwittigen als je in het weekend wil komen helpen ?

Helpende handen zijn steeds welkom.
Gelieve u in te schrijven via website of ons voor dinsdagavond te informeren als je het volgende weekend wil komen helpen zodat wij jou kunnen mee verzekeren. De verzekering moet namelijk 3 werkdagen op voorhand verwittigd worden.

Als je je opgeeft als vrijwilliger, dan tellen wij ook op jouw komst.

Hoe ziet een werkdag er uit ?

Starten om 8u met een briefing en vliegen er dan in.
Middagmaal tussen 12u en 12.30u
Rond 16.30u opruimen en een vieruurtje !

Eten en drinken tijdens de werkdag ?

Eten : Het middagmaal bestaat uit verse soep met brood en beleg. In de namiddag wordt er nog een 4-uurtje voorzien. Dit wordt u gratis aangeboden.
Drank : Water, koffie en thee zijn gratis ter beschikking + 2 dranken per halve werkdag. De rest is tegen betaling aan 0,50 € voor een drankje

Welke kledij moet je aandoen als je komt werken ?

Persoonlijke veiligheidskledij: dien je zelf te voorzien (handschoenen, stofmasker, werkschoenen, …)

Wie is toegestaan om op de werf te komen ?

Op de werf : De werf betreden kan enkel als je er als vrijwilliger aan het werk bent, wanneer je materiaal komt leveren of als je de catering verzorgt.
Alle andere personen (kijklustigen, sympathisanten, buren, …. zijn omwille van de veiligheid niet toegelaten de werf te betreden)
Er wordt een openwervendag georganiseerd op 25 april 2015 waarop iedereen welkom is.

Welk materiaal kan je gebruiken om de werken uit te voeren ?

Klein handgereedschap wordt door de vrijwilliger zelf voorzien, die is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal: plooimeter, hamer, schroevendraaier, cuttermesje, potlood, tang, waterpasser, moersleutel, bijtel, ... (naam of herkenningsteken).
Klein elektrisch materiaal: elektrische vijsmachine, elektrische boormachine, ... worden door de vrijwilliger zelf voorzien op eigen verantwoordelijkheid (naam of herkenningsteken).
Zwaar elektrisch materiaal: klopboor, breekhamer, boorhamer, slijpschijf, ... worden door de Vrienden van het Lindegroen voorzien

Wat als er een ongeval gebeurt ?

Er is een EHBO-koffer ter plekke
We zijn ook verzekerd : “Burgerlijke aansprakelijkheid”, “rechtsbijstand” en “lichamelijke ongevallen” worden gewaarborgd tijdens de verzekerde activiteiten en tijdens alle verplaatsingen van huis en naar de plaats waar de vrijwilligersactiviteit plaatsvindt.
- De vrienden van het Lindegroen lieten een asbestinventaris uitvoeren. Deze kan geraadpleegd worden ter plaatse.

Mag iedereen als vrijwilliger aan de slag?

Als uitkeringsgerechtigde werkloze.
Dan dien je dit vooraf te melden aan de RVA d.m.v. een individuele aangifte bij de uitbetalingsinstelling met formulier C45B

Als bruggepensioneerde.
Dan heb je eveneens meldingsplicht aan de RVA d.m.v. een individuele aangifte bij de uitbetalingsinstelling met formulier C45B

Als gepensioneerde.
Dan kan je vrijwilligerswerk doen zonder enige formaliteit

Als je een ziekte-/invaliditeitsvergoeding ontvangt van het ziekenfonds ?
De adviserende geneestheer moet schriftelijk bevestigen dat het vrijwilligerswerk “verenigbaar” is met de gezondheidssituatie van de kandidaat-vrijwilliger.

Als je inkomensvervangende tegemoetkoming geniet als mindervalide (IVT) ?
Dan mag je vrijwilligerswerk doen

Als je een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangt via het Fonds voor beroepsziekten of via het fonds voor Arbeidsongevallen ?
Dan mag je als vrijwilliger aan de slag

Als je zelfstandige of arbeidsongeschikte zelfstandige bent ?
Een zelfstandige mag vrijwilligerswerk doen als het niet in het verlengde van zijn beroepsactiviteiten ligt.

Wat moet je doen als ambtenaar ?
Dan vraag je aan je hiërarchische overste toestemming om vrijwilligerswerk te mogen doen.

Wat moet je doen als je je opgegeven hebt om te komen werken en je kan niet aanwezig zijn ?

Indien je toch onverwacht niet of niet tijdig aanwezig kan zijn, gelieve dan te verwittigen ! (’t liefst vooraf), zodanig dat we nog andere vrijwilligers kunnen contacteren
Verwittigen via het emailadres: hetlindegroen@gmail.com, (contactpersonen team planning: Greet, Catherine en Inge) of via de dagverantwoordelijke de dag zelf.

Privacy
Jullie e-mail adressen en persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt in het kader van het vrijwilligerswerk voor de Vzw Vrienden van het Lindegroen.

Nog vragen ?
Er is steeds een dagverantwoordelijke ter plekke die je verder wegwijs kan maken.
Je kan ons ook contacteren via het volgende mailadres : hetlindegroen@gmail.com,

Alle persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt door vzw Vrienden van het Lindegroen.